jornada

II Xornada Dano Neurolóxico Pediátrico

“Desenvolvemento normal do neno na primeira infancia e diversidade funcional”
Xoves, 22 de Marzo de 2018
Salón Marie Curie, Campus de Ourense

jornada